Litt av hvert

Livet i oppvaskkummen

(lyd og tekst: Øystein Hauge) Til deg som ringte på døra i ettermiddag.. Eg stod med hovudet under vatn i oppvaskkummen og høyrde ikkje ringinga. For du visste det kanskje ikkje. Om livet i oppvaskkummen. […]

Litt av hvert

Under vatn

Tall har i alle sivilisasjonar, religionar, kunst og vitskap vore viktig. Og kvifor ikkje også litt numerologi i diktet! Ord og liner som driv partiklanes rørsler. Og der også notene heng saman med einskildbokstavane i […]