Gordon Hølmebakk er død

Foto: Gyldendal Norsk Forlag

av Tom Lotheringthon og Ole Jacob Bull

Gyldendals sjefredaktør for oversatt litteratur gjennom mange år, Gordon Hølmebakk, var legendarisk i levende live. Han var bæreren av tradisjonen i dette forlaget som i sin tid kjøpte de store, norske forfatternes backlist hjem fra København, og utga den unge Ernest Hemingway før noen andre i Europa.

Disse historiske bragdene fant sted før Gordons tid, men det var den tradisjonen han representerte og førte videre. I arverekken fra Sigurd Hoel og Harald Grieg vil Gordon Hølmebakk bli stående som en av de store i forlagets historie.

Han var en autoritet. Tilsynelatende utilnærmelig med sitt gjennomborende blikk i et urokkelig steinansikt, aristokratisk i fremferd, ordknapp, ytterst kresen med ordvalg og formuleringer hver gang pressen utesket ham for en kommentar om en plutselig nobelpris til en ellers ukjent forfatter. Han kjente dem alle. Listen er lang over de forfattere han med usvikeleg teft hadde utgitt lenge før det svenske akademiet kronet forfatterskapet med sin gjeveste pris.

Den kommersielt årvåkne forlagsdirektør Harald Grieg, som innførte mottoet ‘børs og katedral’, skal ha gitt den unge Hølmebakk frie hender til å velge utgivelser etter eget skjønnn, uten hensyn til litteraturens børsverdi. Denne friheten vernet han om gjennom skiftende konjunkturer i bransjen. Hans prestasjon av høstlisten på forlagets pressekonferanse ble alltid fremført som et poengtert foredrag om bøkene han sendte fra seg ut til en svinnende liten kjøpergruppe: De litteraturinteresserte leserne.

Lenge før Gordon trakk seg tilbake etter 40 år i Gyldendal, var hans ideelle form for forleggeri et historisk tilbakelagt stadium.

Gordon Hølmebakk var en konservativ mann med radikale holdninger. For sine venner og ellers i det litterære Norge var han bare Gordon. Han bar en maske, men utilnærmelig var han ikke. Han hadde stor personalhistorisk kunnskap og nysgjerrighet og var på hils og på talefot med borger og bohem. Selv var han begge deler og balanserte gjennom livet med sine motsetninger; Familiefar, forlegger, litterat og estet. Han var en spennende samtalepartner, en mann det stod respekt av, et uforglemmelig menneske iblant oss.