Slik lagde vi ‘Plogen og fisken’

Foto: Milosz Janicki/Møre og Romsdal Kunstsenter

Hvordan blir egentlig et kommunevåpen til? Under får du vite hvordan Madlen Behrendt og Øystein Hauges forslag ‘Plogen og fisken’ så dagens lys og hvorfor de mener symbolet vil representere Hustadvika kommune på en god måte. 

av Øystein Hauge

Det begynte som noen handtegna skisser fra undertegna der en fisk og ei svane var med i bildet. Skisse på skisse. Som på dette tidspunktet i form og farge kanskje ikke var så mye å skrive hjem om.

Femten utkast seinere forstod jeg at her måtte han ha hjelp av noen med mer kunnskap om design enn det jeg selv hadde. Madlen Behrendt, selvfølgelig. Som jeg hadde samarbeidet tidligere. Kunstner og grafiker frå Gjemnes. Nabokommunen til Hustadvika.

De neste dagene gikk det skisse på skisse mellom oss. Nye idéer kom til. Og snart ble svana forkasta til fordel for en plog. Ei annen fortelling tok til. Fortellinga om to viktige næringer i kommunen, historisk og i framtida: Jordbruk og fiske. Nye skisser. Nye idéer. Nye tanker. Før ei skisse fant ei form lik det arbeidsgruppa nå har bestemt seg skal bli kommunevåpenet i den nye kommunen. Et utkast svært forskjellig fra de første skissene mine, og som gjør at Madlen i minst like høy grad som undertegna skal krediteres opphavet til ‘Plogen og fisken’. Det helt siste utkastet som kom sendt fra designeren var det som knekte koden. Alle kurvene og hodene og halene vi hadde bala med i ukesvis som plutselig framstod i en nærmest helt ny form. Som plutselig satt der de skulle! (Derfor skal også Madlens navn stå først når vi snakker kommunevåpenet for Hustadvika kommune: ‘Plogen og fisken’: Madlen Behrendt/Øystein Hauge.

Vi har under arbeidet med skissene til kommunevåpenet vært opptatt av å skulle ende opp med et reint og minimalistisk grafisk uttrykk. Og at kommunevåpenet skulle fungere i både små og store format. Samtidig som det skulle fortelle ei historie: ‘Plogen og fisken’ som symbolet på to svært viktige næringer for kommunen. Jordbruk og fiske. Men også at kommunevåpnet skulle ‘peke framover’. Være noe ungdommen kunne identifisere seg med.

Men også et kommunevåpen som betrakteren sjøl kan dikte med i. Kanskje det er noen som ser verken plog eller fisk her. Kanskje de heller ser ei båtripe. En fuglevinge. Eller ei bølgje. For i et kommunevåpen for Hustadvika må det sjølsagt også finnes spor av havbølger.

Kommunevåpenet mener vi også kan sees på som en honnør til sliterne. Til folk som under store deler av livet sitt har satt sjøbein. Eller som søndag som mandag grytidlig har hivd seg i fjøskledene. Før som nå. Og gjennom et moderne og abstrahert uttrykk tror vi symbolet også vil ‘snakke’ bra til ungdommen.

Vi er begge vant til å publisere for offentligheten og å bli vurdert for det vi gjør. Om det er billedkunsten til Madlen eller dikta mine. Men aldri før har vel noen av oss nådd et så stort publikum som det vi vil gjøre nå. Tusenvis som på en eller annen måte daglig blir møtt med ‘Plogen og fisken’.

 

Kunstneren og designeren Madlen Behrendt har lang erfaring fra grafisk design og rådgivning. Hun har i sin tid studert kommunikasjonsdesign i Tyskland og utviklet en grafisk profil til fylket Potsdam i hjemlandet sitt. Hun arbeider i dag som grafisk designer i Glamox. Øystein Hauge er poet og forfatter. Han har studert reklame og har i tillegg til bokutgivelser jobba med en rekke andre poesiprosjekt opp gjennom årene. Hauge arbeider til daglig som seniorrådgiver i kriminalomsorgen. De to har samarbeidet også tidligere – blant annet i et kunstprosjekt i regi av Teatret Vårt og Møre og Romsdal Kunstnersenter.

Når Fellesnemda for Hustadvika kommune nå har valgt ‘Plogen og fisken’ gjenstår det for kommunene å skaffe seg copyright på symbolet og slik sikre seg eneretten til å bruke det unike symbolet. Men også med tanke på det å unngå misbruk (jf åndsverksloven av 12. mai 1961). Kommunen får på denne måten eksklusiv og evigvarende rett til all bruk av designet, og oppnår samtidig retten til eventuelle seinere justeringer og endringer. Det vil etter dette kun være Hustadvika kommune som kommersielt og ikke-kommersielt kan gjøre seg nytte av symbolet. Nevnte rettigheter overføres fra eiere av vinnerforslaget til kommunen på formell basis. En copyrightbeskyttelse er også viktig i forhold til å unngå konflikt med eventuelle symbol sterkt i slektskap med ovennevnte. Etter våre omfattende symbolsøk i eksisterende baser verden over anser vi imidlertid denne problemstillingen som lite aktuell. Uansett: copyrightbeskyttelse er viktig. Og nødvendig.