Bjørnsonfestivalen – og Forfatterforeningens ytringsfrihetspris

Den norske Forfatterforening deler hvert år ut Ytringsfrihetsprisen – en pris som skal gå til en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerka seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand. Prisen er på 200 000,- kroner. I 1993 fylte foreningen 100 år og fikk da ei pengegave fra Kulturdepartementet. Det er disse midlene som finansierer den årlige ytringsfrihetsprisen.

Utdelingen av Forfatterforeningens ytringsfrihetspris skulle ha vært offentliggjort på det opprinnelig planlagte forfatterårsmøtet i mars – et årsmøte som ble avviklet digitalt. Og utdelingen av ytringsfrihetsprisen ble utsatt.

Øystein Hauge, medlem av Forfatterforeningens Internasjonale Utvalg, som nettopp arbeider med å finne fram til verdige kandidater til prisen, foreslår nå inn for egen forening at offentliggjøringen finner sted under årets Bjørnsonfestival. Han begrunner dette med festivalens snart tretti år lange historie som vertskap for forfattere som kjemper for retten til fri meningsytring og fri debatt i alle deler av verden.