Når Rigmor, Valgerd og Elisabeth er ein mann.

Som vi veit er omgrepet FYLKESMANNEN på veg ut. Frå 1. januar skal statens øvste representant i fylket ikkje lenger heite det hen heiter i dag. Det begynner å haste for regjeringa. Og no har dei bedt deg og meg om hjelp. La meg starte med å seie kva eg for min del meiner den […]

Read More →