Til bryllup og begravelsar

Arne Ruset: «Vi kan ikkje eige kvarandre» – Dikt  Redigert av Joakim Kjørsvik for Bokvennen forlag(anmeldt av Øystein Hauge for Romsdals Budstikke)Diktaren Arne Ruset står neppe i fare for å bli påklistra merkelappen «fornyar av lyrikksjangeren». Gjennom sin lange poesipraksis har han snarare vore med på å vedlikehalde og konservere kvardagsspråket vårt slik det i dag framstår […]

Read More →